Inovacije

U napređenje proizvoda za nas ovdje u Erbolariu je ključna stvar. To se vidi u činjenici da svake godine kreiramo do 40 novih kozmetičkih pripravaka, zahvaljujući profesionalnosti 16 istraživača (biologa, farmaceuta, kemičara, farmaceutskih tehnologa i toksikologa) koji zajedno djeluju u Istraživanju i razvoju.

Ti proizvodi nisu samo inovativni što se tiče mirisa i pakiranja, nego svaki od sadrži nove, unaprijeđene materijale zahvaljujući kojima su proizvodi još sigurniji, efikasniji, a testirani su i novim anti-alergijskim testovima.

Ponos L'erbolaria je i novi Laboratorij za istraživanje ekstrakata u kojem se obavljaju dvije paralelne istraživačke aktivnosti: fitokemijska i kemijsko-analitička. Fitokemijska aktivnost se sastoji u kreiranju metoda za dobivanje biljnih ekstrakata namijenjenih za privatnu upotrebu. Pored tradicionalnih tehnika koje su još uvijek prisutne u velikoj mjeri, koriste se i najnovije tehnike ekstrakcije u kojima se proces ekstrakcije iz biljnog materijala (listova, cvjetova, korijenja i sl.) optimizira i prilagođava kemijskoj prirodi djelatnih tvari.

U području kemijsko-analitičkih metoda, određuju se količine nekih komponenti koje su od posebnog interesa – npr. zaštitni filteri za sunčanje, prirodne organske tvari u gotovim proizvodima (kremama, kupkama, parfemskim vodama, itd.)

L’Erbolario

Viale Milano, 74 - 26900 Lodi - ITALY
Phone +39 0371.4911 - Fax +39 0371.491411
VAT N. 07580080153 - export@erbolario.com
Powered by Blulab